De Kamper connectie: water en handel

IJDT

Met de komst van de Zuiderzeehaven lijkt de geschiedens zich te gaan herhalen.
IJssel Delta Terminal is een professionele, toonaangevende Terminal gelegen in het snelgroeiende hart van logistiek Nederland

Kampen, water en handel zijn sinds eeuwen met elkaar verbonden. Kampen groeide ver voor de gouden VOC periode uit tot een rijke en bloeiende Hanzestad.

Dat hadden de Kampenaren vooral te danken aan de gunstige ligging van de stad en aan hun handelsvaartuig: De Kogge. Met deze kustvaarders bevoeren ze zowel de noordelijke als de zuidelijke zeeën.
Kampen stond met de Kogge aan de wieg van de turbulente maritieme geschiedenis van de lage landen die vooral was gebaseerd op een nuchtere handelsmentaliteit. Die mentaliteit vindt u ook terug bij IJDT.


''Hanzestad is handelsstad''
Meer informatie De Kamper kogge

De centrale ligging van IJDT, met goede verbindingen over weg en water naar alle windstreken staat garant voor efficiency in logistiek en het transport. Alle voorwaarden die Kampen vanaf het jaar 1200 deden uitgroeien tot een machtige en centraal gelegen handelsstad, zijn met de aanleg van de Zuiderhaven en het uitbaggeren van de doorgaande routes over water volledig in ere hersteld. Het Kamper IJDT biedt u anno 2016 met alle denkbare moderne middelen, een zee aan mogelijkheden.

Voordelen van logistiek en transport via IJDT :

  • Elektronische informatie-uitwisseling via Portbase
  • Goede samenwerking
  • Alles wat nodig is voor een goede en veilige opslagplaats, vindt u in de Zuiderzeehaven bij IJDT
  • Efficiënte, meedenkende partners
  • IJDT heeft alle kennis en ervaring in huis om u bij uw logistieke vraagstukken te ondersteunen en deze te optimaliseren.
  • Multimodale logistieke concepten vragen om creativiteit, flexibiliteit, aandacht.
  • Wij maken, in goed overleg, duurzame, creatieve multimodale oplossingen op maat.

Vragen? Bel met IJDT
Tel: +31(0)38 8200365

Oslokade 9
8263 CH Kampen
Nederland

Tel + 31 (0)38 8200365
Mail: info@ijsseldeltaterminal.nl

Mailen kan via het onderstaande formulier

Versturen

+ 31 038 8200365

info@ijsseldeltaterminal.nl